Stichting In de Toren


Stichting Herdenkings-, Bezinnings- en Ontmoetingscentrum In de Toren


Op 10 januari 1999 vond in Muziekcafé Bacchus te Gorinchem een tragisch schietincident plaats, waarbij drie meisjes betrokken waren. Twee van hen vonden daarbij de dood. Vanaf dat moment is er nagedacht over de manieren waarop zinloos geweld in onze samenleving bestreden kan worden en werden er activiteiten ontplooid. Begin 2000 nam de gemeente Gorinchem het initiatief tot het bijeenroepen van een Platform tegen Zinloos Geweld. Na diverse bijeenkomsten en in overleg met de ouders van een van de slachtoffers, koos het Platform voor het opzetten van een centrum in de toren naast de Grote Kerk waar een ruimte zou moeten komen voor bezinning en herdenking in breder perspectief.

Voor het beheer van het centrum werd eind 2000 de Stichting Herdenkings-, Bezinnings- en Ontmoetingscentrum In de Toren Gorinchem opgericht. Stichting In de Toren beheert de ruimte en het daarin aangebrachte kunstwerk, de Lichttrechter. Daarnaast vraagt de stichting door middel van activiteiten aandacht voor de gevolgen van (zinloos) geweld.

In de voet van de Grote Toren in de Krijtstraat is het herdenkings-, bezinnings- en ontmoetingscentrum In de Toren gevestigd. Hier is het kunstwerk De Lichttrechter van de Utrechtse beeldend kunstenaar Corrie van de Vendel aangebracht. Zo’n 1000 kunststofdraden leiden het licht van buiten naar binnen, komen bij elkaar in een knoop en lopen uit in een bundel roestvrijstalen kokertjes die in een holling in de vloer lijken te verdwijnen. In deze kokers kunnen bezoekers een geschreven boodschap achterlaten. Voor de ingang van de toren is een bolling aangebracht. Wie hier op stapt, merkt dat via sensoren het licht in de ruimte aangaat. Valt overdag het licht de ruimte in, ’s avonds straalt het licht juist naar buiten. De symboliek achter deze gedachte is het doorgaan van het leven.

Bezoekadres

Grote Toren (Sint-Janstoren)
Krijtstraat 1
4201 GB Gorinchem

Openingstijden

De openingstijden zijn:

  • zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur;
  • iedere tweede zondag van de maand (culturele route) van 13.00 tot 17.00 uur


Contactadres

Stichting Herdenkings-, Bezinnings- en Ontmoetingscentrum In de Toren
p/a Merwe Donk 30
4207 XB Gorinchem

Secretariaat: Hans Sepers, telefoon 06-5166 7606

E-mail: info@indetoren.nl


Bestuur

Het bestuur van Stichting Herdenkings-, Bezinnings- en Ontmoetingscentrum In de Toren:

  1. Piet Augustijn, voorzitter
  2. Hans Sepers, secretaris
  3. Anneke Zwaan, penningmeester
  4. Mieke Meulendijks, lid

De Stichting kent naast een bestuur ook commissies:


Uw donatie:

ING rekeningnummer 6094798
IBAN: NL39INGB0006094798
t.n.v. Stichting In de Toren Gorinchem
toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg